fbpx

Podporte nás

Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2024

do 15. februára 2024

Zamestnanci

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 • Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2023.
 • Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane.
 • Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 • Najneskôr do 30. apríla 2024 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
 • Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

do 2.04.2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) 

Fyzické osoby, ktorí si sami podávajú daňové priznanie:

 • Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
 • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:
  1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.
  VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
  Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
  XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Právnické osoby

 • Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.
 • Pri vypĺňaní daňového priznania bude dôležitá VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  • Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
  • Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.
 • Do 2. apríla 2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. Bližšie informácie nájdete aj na stránke finančnej správy TU.

do 30. apríla 2024

 • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:


IČO: 525 828 41
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: Podnikavci Novohradu
Sídlo: Mlynská 406/69, 986 01 Fiľakovo

Číslo účtu: SK08 8330 0000 0020 0173 7636

SWIFT: FIOZSKBA

Tlačivá na stiahnutie

Predvyplnené tlačivo s údajmi Občianskeho združenia Podnikavci Novohradu na stiahnutie 

Vyhlásenie o poukázaní 2 %

Potvrdenie o zaplatení dane
 

Z celého srdca ďakujeme