S odvahou k svojmu potenciálu

Je  v poriadku neveriť si a nemať sebavedomie. No ak s tým chceš prestať a chceš ho mať, chceš nájsť svoj potenciál a niečo so svojim životom spraviť, webináre sú pre teba.

Pripravili sme sériu (od seba nezávislých, ale navzájom sa doplňujúcich) webinárov – môžu Ti pomôcť v tvojom osobnostnom rozvoji a zlepšovaní zručností, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce alebo v tvojom ďalšom kariérnom smerovaní. 

Máš šancu zúčastniť sa praktických webinárov pod vedením skúsených lektorov, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch január, február a marec 2022. 

Vybrať si môžeš všetky webináre, alebo len niektoré témy, podľa tvojej potreby : 

1. Sebapoznávanie, silné stránky, talenty – sebapoznanie a objavenie svojich silných stránok a talentov je základom pre budovanie sebadôvery 

2. Sebavedomie a sebadôvera – čo je sebavedomie? aké sú jeho prejavy? Ako sa dá zvýšiť sebavedomie? Na základoch sebapoznania sa pozrieme na faktory, ktoré sebavedomie ovplyvňujú a objavíme vo svojom vnútri ako nadobudnúť stratenú sebadôveru.

3. Poslanie, zmysel života, zámer a ciele – Kto som? Aké je moje poslanie? Čo ma robí šťastným / šťastnou? Zmapujeme 4 kvadranty úspechu, pomocou, ktorých odhalíme, ktorej oblasti by sme sa mali venovať, aby sme vo svojom živote boli šťastnejší a úspešnejší.

4. Komunikačné zručnosti – cieľom je porozumenie komunikácie, predchádzanie komunikačných skratov/konfliktov, tréning aktívneho počúvania, aké sú významy slov? Prečo si nerozumieme? Čo sú filtre vnímania, ako čítať reč tela?

5. Analytické a kritické myslenie – cieľom je rozvinutie analytického a kritického myslenia. Čo sú top zručnosti požadované na trhu práce v 21. storočí?

6. Tvorenie životného štýlu – cieľom bude uvedomiť si súvislosti, čo životný štýl znamená, akým spôsobom si ho vieme tvoriť, aký vplyv májú rôzne zložky nášho života.

7. Motivácia a sebamotivácia – Cieľom bude uvedomiť si, že sebamotivácia je vždy silnejšia, ako motivácie prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Naučíme sa spôsoby budovania prvkov pre rozvoj sebamotivácie – zhmotňovanie a vizualizácia.

8. Time manažment – plánovanie a návyky – Návod ako si naplánovať deň a aj svoj plán splniť.

9. Pamäťové mapy a kreativita – Ukážka ako si zapamätať obrovské množstvo informácií, ako sa dá učiť  a tvoriť plán pomocou jednoduchého nástroja.

10. Antistresový tréning – predchádzanie stresu je základom ako nebyť v strese, ako sa dostať zo stresu, keď už som do toho vpadol a zažiť stresové situácie a správne ich spracovať je dôležitou súčasťou zdravého psychického vývoja každej osobnosti 

11. Základy obchodných zručností – schopnosť predať seba a svoje aktivity, produkty, služby výrazne zlepšuje postavenie na trhu (práce).  V čom spočíva úspech pri predaji a tvorba obchodných príležitostí?

12. (Self)marketing – keď už nájdeš svoje zručnosti a zlepšíš / rozšíriš svoje kompetencie, budeš potrebovať návod ako svoju jedinečnosť komunikovať smerom von – na to slúži uvedomelý marketing a self marketing.

Zúčastni sa minimálne 6 webinárov a získaš možnosť individuálneho koučingu s profi koučkou. Výhodou kouča je, že v krátkom čase vieš definovať riešenia na svoj problém. A to je cieľ. 

Prihlásením môžeš len získať. Preto neváhaj. Postupne budeme pridávať informácie na sociálne siete (FB Mladí Podnikavci Novohradu, IG @mladipodnikavci.novohradu), sem na web na blog, na náš kanál Youtube a samozrejme nezabudneme na podcasty. 

Nie si v tom sama / sám. 

Sleduj nás, objav svoj potenciál a maj epický začiatok roka 2022. 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.