fbpx

S ODVAHOU K SVOJMU POTENCIÁLU


Po sérii úspešných projektov a workshopov pre mladých z nášho regiónu, sme sa rozhodli expandovať na celoslovenskú úroveň, v rámci online neformálneho vzdelávania. Tentokrát chceme mladým na Slovensku zvýšiť sebavedomie a pomôcť im tak lepšie sa uplatniť nielen na trhu práce, ale aj pri budovaní vlastného podnikania, ktoré je priamo závislé od umenia sebaprezentácie.

Ak teda spĺňaš vekové kritérium uchádzača do 30 rokov a máš chuť zapracovať na svojom sebavedomí a dozvedieť sa o sebe, svojich talentoch a možnosti ich uplatnenia viac, prihlás sa s odvahou do nášho programu a my Ti pomôžeme naplniť Tvoj potenciál.

Vzdelávací program je určený pre zamestnaných aj nezamestnaných, študentov aj neštudentov, mladé mamy/otcov, čo popri materskej/rodičovskej zvládajú dobyť svet, budúcich podnikateľov a všetkých, ktorí túžia spoznať samých seba a na tomto základe budovať svoju kariéru.

Čo Ťa čaká

Po prihlásení na Teba čaká  séria mega zaujímavých workshopov na témy ako 

  • Sebapoznanie
  • Sebadôvera
  • Poslanie, zmysel života, zámer a ciele
  • Komunikačné zručnosti
  • Analytické a kritické myslenie
  • Tvorba životného štýlu
  • Motivácia a sebamotivácia
  • Time manažment
  • Pamäťové mapy

Okrem toho zažiješ antistresové tréningy s našimi lektormi, pretože predchádzanie stresu je základom zdravého psychického vývoja každej osobnosti.

No a nakoniec sa môžeš tešiť na ( self) marketing, vďaka ktorému svoju jedinečnosť budeš môcť odprezentovať aj na sociálnych sieťach…. Ak budeš samozrejme chcieť.

Celý vzdelávací program je pre uchádzačov bezplatný, bude prebiehať v online forme a je realizovaný vďaka podpore Iuventy a MŠVVaŠ SR.

Tak, čo, vidíme sa  ? Nezabudni vyplniť formulár