fbpx

A3V – Akadémia 3. veku 


Cieľ:

Cieľom akadémie 3. veku je spestrenie všedných dní seniorom rôznymi aktivitami a tak prispieť k zvyšovaniu kvality života, využitím ich voľného času, aby získali väčší pocit istoty, radosti a užitočnosti. Prirodzenou formou rozvíjať a spájať vzťahy medzi generáciami.

Témy:

1. Ako byť fit na jeseň života – zdravý životný štýl

2. Fraktálna kresba – arteterapia

3. Kritické myslenie – ako pracovať s informáciami, médiami 

4. Ručné práce – (plstenie, vyšívanie, hačkovanie, polymérové šperky)

5. Ako napísať svoj životný príbeh, báseň

6. Vyhodnotenie – certifikáty, oslava

(Témy sa môžu upravovať podľa dopytu seniorov.)

Očakavaný prínos: 

Seniori si zvýšia a rozvinú povedomie o žiadaných témach, rozvinú určité zručnosti a príjemne strávia čas s ľuďmi rovnakého hodnotového zamerania. 

Kedy? 

Vzdelávanie bude prebiehať každé 2 týždne od septembra do novemra.

Kde? 

v Lučenci – miesto sa upresní

Koľko?

Bezplatne – projekt pri dostatočnom počte hlasov bude realizovaný z participatívneho rozpočtu mesta Lučenec.

Aby sme mohli realizovať prosíme hlasujte do 8.5.2022:

Prihlásiť sa do akadémie 3. veku môžete na:

alebo telefonicky na 0948343452

Tešíme sa na vás a spoločne strávený čas.